Refererade Whitney Houston till konst när hon sa 'Crack Is Wack?'

Whitney Houston sa berömt 'crack is wack.' Var det hon som kom på den frasen eller tog hon den från ett konstverk?